Тайна

Усмивката на ранено цвете.
Единствено съзряло,
В последния си миг,
Нежната сълза
Родена от надежда
И изпарена от радост.
На момичето,
В чиито ръце умря.