Интелект по желание

Mindset - на български казано - мироглед. Или нагласа.

Според една известна американска психоложка от Stanford University, нагласата ни към интелигентноста е всъщност основен двигател за "количеството" и "качеството" й. Тя определя два типа нагласи:
- Фиксиран интелект - когато възприемаш интелигентността като даденост, константа
- Развиващ се интелект - когато възприемаш интелигентността, като функция на времето, нещо, което се развива.

Хората с "фиксираната" нагласа се стремят на първо място да изглеждат умни, а това ги кара да избягват предизвикателствата, да се отказват при среща с трудност, да възприемат усилието като знак за неумение, да възприемат критиката като обида, да се плашат от успеха на другите хора.

Хората с "развиващата" нагласа се стремят на първо място към това постоянно да трупат нови знания и умения, а това ги кара да търсят предизвикателствата, да не се отказват при трудности, да знаят, че усилието води до усъвършенстване, да се учат от критиките и да  намират поуки и вдъхновение сред успелите хора.

Много ми харесва тази кратка и ясна формулировка :) Ето и оригиналната графика: