Откритие

Един цитат от великия учен Енрико Ферми:

"Има два възможни изхода. Ако резултатите потвърдят хипотезата, значи си извършил замерване. А ако я отхвърлят, значи си направил откритие."

Истински ценните неща, са тези, които не се вместват в разбирането ни за света.. тези, които отварят нови врати, дават ново знание и перспектива..

No comments:

Post a Comment