Рисковете пред света - издание 2011

Световният икономически форум публикува виждането си за глобалните рискове и тяхната значимост към 2011 година.

Долната графика показва вида, вероятността и въздействието на всеки един риск и най-важното, степента на корелация между тях. Глобален свят, с глобални и взаимосвързани проблеми. Такива трябва да са и решенията. Интересният въпрос е ние къде се вписваме в картинката.


Още много детайли, разбивки и подробни обяснения на графиката могат да се намерят на сайта на СИФ, но не се виждат под Chrome, под Firefox 3.6 са ОК.

1 comment:

  1. Както по-рано видях ,нашето вписване е доста положително.Остава и да се почувстваме по същия начин

    ReplyDelete