Бъдеще

- Ами ако сега изхвърля дъвката си навън може би след време някой бъдещ археолог ще я намери и по генетичния материал ще ме възстанови. Какво ли би станало тогава?

- Тогава бъдещите хора ще те изберат за кралица. Ти ще си чувствителна, търсеща смисъла на съществуването си, водена от радостта и вярваща в щастието. Всичко това, което те ще са загубили в практичното си ежедневие, гонейки ефективност, но не виждащи дестинацията. Подтискани от идеята за обърканост, но категорично отричащи я. Да, ще си кралица!

No comments:

Post a Comment