Да те накажат за добрата постъпка или...

Преди няколко дни спира светофара на оживено кръстовище и един млад мъж в желанието си да помогне на всички става регулировчик за един час и отпушва движението.

Както сам казва, доста хора го псуват, а на два пъти за малко да го сгазят. На следващия ден получава солидна глоба от КАТ за извършеното деяние, а хората из интернет обявяват държавния орган за напълно неадекватен и предлагат човека за награда.

Добре де, ако забравим всякакви законови рамки, как точно трябва да бъде награден човек, който рискува своя и много чужди животи поемайки отговорност, за която не е подготвен? Трябва ли да се поощри или накаже такова поведение?

Искаме ли всеки според преценката си да става регулировчик, когато не му харесва ситуацията на пътя? Вярваме ли, че едночасово задръстване си заслужава риска на човешки животи?

И последно - когато искаме награда или наказание за някой задаваме ли си въпроса до какво ще доведе това в бъдеще?

Защото основния смисъл и на наказанието и на наградата не е да оценят миналото, а да предизвикат желана промянана в бъдеще.

No comments:

Post a Comment