Ще живеем още няколко милиарда години

Преди няколко дни учените разкриха, че може би зоната поддържаща живот около 1 звезда е вероятно доста по-тънка от колкото сме предполагали :(
Днес се появи друга новина, която предполага, че планети (като нашата), които все пак са попаднали в тази зона могат да поддържат живот по-дълго отколкото се предполагаше.

Идеята е, че това се осъществява чрез саморегулация на климата - т.е. макар слънцето да почва да пече все по-силно, атмосферното налягане намалява, което пък от своя страна отслабва парниковия ефект и така средните температури остават сравнително постоянни. А целия този механизъм се задвижва от биосферата на земята, която извлича азота от атмосферета.

Като цяло изводите от тези новини са май две:
1) Живота на земята няма да бъде сварен след 1 милиард години, а ще има още няколко милиарда да се развива (което май няма да има значение.. щото до 1 милиард години или ще сме се самоунищожили и ще сме се разпространили много по-надалеко от собствената си звезда)

2) Макар и да не е толкова лесно да се зароди живот във Вселената колкото сме си мислели, зароди ли се веднъж, той е по-издържлив отколкото сме предполагали ;)

И двете новини от последните дни са определено доста спекулативни.. но пък май нямаме друг избор освен да спекулираме по тези теми... поне засега.

No comments:

Post a Comment