Да мислим или да не мислим :)

"Изключително много хора мислят, че мислят, когато просто си пренареждат предубежденията" - Уилям Джеймс (източник: Quotations Page).

Когато мислим сме отворени към всякакви версии и теории и ги преценяваме според това колко добре са подкрепени с факти.

Когато сме предубедени, вярваме, че нещо е вярно, без да осъзнаваме защо го вярваме и защо е вярно. :)

За да можем да мислим трябва:
- Да разсъждаваме логически
- Да се съмняваме
- Да познаваме фактите от света около нас
- Да задаваме правилните въпроси (които могат да ни дадат доказуеми/опровержими заключения)

Нито повече, нито по-малко :) Отговорите винаги идват с времето, и те са едни и същи и за мислещите и за предубедените. Просто времето е различно.

И всъщност най-важната разлика. Когато мислим, никога не знаем всички отговори, винаги има въпроси, които остават открити. Когато сме предубедени, знаем с точност отговорите на всички въпроси.

Ясно е кое е по-лесно, ясно е и кое е по-сигурно. Въпросът е кое е по-продуктивно и къде е баланса :)

No comments:

Post a Comment