Кратка история на религията

Стъпка 1. Страх ме е. Природата е могъща. Търся предзнаменование. Търся логика. Търся милост.

Стъпка 2. Те искат да разберат Бог, но не могат. Аз мога да бъда посредник между тях. Ще имам власт над хората. На този свят му трябват послушни и мотивирани хора, за да се развива.

Стъпка 3. Имам всичко. Разбирам всичко. Контролирам всичко. Търся посока. Търся смисъл. Търся идеали.

No comments:

Post a Comment