Галактиките джуджета са като младата Вселена

Преди 10-12 години, когато започвах да се интересувам от астрономия се смяташе, че по принцип една звезда не може да е с по-голяма маса от 100-120 слсънчеви маси. Смяташе се, че и всяка звезда по-голяма от 30 слънчеви маси е обречена да свърши като черна дупка.

През 2007-ма астрономите наблюдавха обаче избухването на звезда (SN2007bi), която е била около 200 слънчеви маси и се е взривява толкова силно, че разпръсква цялата звезда и не позволява от ядрото да се образува остатъчна неутронна звезда или черна дупка. Тази супернова, която е най-ярката супернова наблюдавана някога, избухва в една близка и "безлична" галактика джудже, която дори си няма име. Избухването е толкова силно, че ако беше където и да е в нашата галактика, щеше да я превърне в най-ярката звезда на небето.

Наскоро за първи път беше потвърдено с голяма сигурност, че тази супернова е от нов тип - изключително масивна, слабометална звезда, която толкова се нагорещява, че енергията от термоядрените реакции в сърцето на звездата започва да генерира нови частици - електрони и позитрони. По този начин енергията спира да се използва, за да предпази звездата от гравитационен колапс (защото се използва за създаването на частици) и тя за секунди се сгромолясва под обствената си тежест дори преди "горивото й" да е изгоряло. В този момент обаче термоядрените реакции до такава степен се ускорват, че буквално разкъсват звездата из основи.

Сега се приема, че може би такива са били повечето от първите звезди във вселената, а тези близки галактики-джуджета вероятно имат условията да пресъздават звезди като тези от преди 10-12 милиарда години. Така може да се надяваме, че в следващите години ще добием много по-добра представа за еволюцията на първите звезди и количествата метали, които са създали, за да може в крайна сметка един ден ние да живеем живота такъв какъвто го познаваме.

Вселената винаги крие някоя подсказка за себе си.. само трябва да я открием ;)

No comments:

Post a Comment